Interpretatie ISO 14001
Milieu- en Arbomanagementsysteem
EMS ISO 14001:2015 Lead Auditor Training
Inrichten en aanpassen Managementsysteem
Geselecteerde Trainingen   
Momenteel heeft u nog geen trainingen geselecteerd
Heeft u nog vragen?

Contactpersoon


Trainingscoördinator
Tel.: 088-450 5551
bvct@nl.bureauveritas.com

Milieu- en Arbomanagementsysteem 

Inhoud 

Tijdens deze training leert u de eisen van de ISO 14001:2015 en de ISO 45001 norm - inclusief de eisen van de SCCM (= Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en Arbomanagementsystemen) - te interpreteren. Vervolgens gaan we in op het doel van de eisen en hoe deze te vertalen naar uw eigen bedrijfsvoering. Hierbij besteden we vooral aandacht aan het maken van een milieuanalyse en een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie).

De volgende stap is de eisen van de norm om te zetten naar verificatiepunten in uw audits. Hierdoor leveren de audits een nog grotere bijdrage aan het verbetertraject van uw eigen Arbo- milieumanagementsysteem.

Doel

Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat om:

•         Procesbenadering van het arbo- milieumanagementsyteem te begrijpen
•         De eisen van de ISO 14001:2015 en ISO 45001 norm te begrijpen en te
          toetsen
•         De milieubelasting in kaart te brengen en te verminderen
•         De aanvullende eisen van de SCCM toe te passen.

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die gecombineerde audits voor ISO 14001 en ISO 45001 moet uitvoeren. En voor KAM-Managers die verantwoordelijk zijn voor het Milie- en arbomanagementsysteem.

Praktische informatie

Deze training wordt uitsluitend incompany gegeven

Vervolgmogelijkheden


Datum/Plaats:


Op dit moment zijn er geen trainingen gepland.