Interpretatie ISO 14001
Milieu- en Arbomanagementsysteem
EMS ISO 14001:2015 Lead Auditor Training
Inrichten en aanpassen Managementsysteem
Geselecteerde Trainingen   
Momenteel heeft u nog geen trainingen geselecteerd
Heeft u nog vragen?

Contactpersoon


Trainingscoordinator
Tel.: 088-450 5551
bvct@nl.bureauveritas.com

EMS ISO 14001:2015 Lead Auditor Training (IRCA erkend 17912) 

Inhoud

Tijdens deze training leert u dat de zorg voor het milieu helemaal niet duur hoeft te zijn. In de training wordt het doel beschreven van het milieuzorgsysteem en leert u principieel processen en technieken te verklaren voor het vaststellen en beheersen van milieuaspecten en effecten. Daarnaast leert u het doel, inhoud en onderling verband te verklaren van de ISO 14001:2015 norm en de 14000 leidraad serie, evenals het wettelijke kader relevant voor een milieuzorgsysteem audit.

Als laatste leert u de rol verklaren van een auditor met betrekking tot planning, uitvoering, rapportage en opvolging van een audit in overeenstemming met ISO 19011.

De training is erkend door het IRCA (International Register of Certificated Auditors) Dit betekent dat internationaal voor iedereen die aan deze training deelneemt dezelfde theorie en toetsmomenten gelden. De trainers die Bureau Veritas voor deze training inzet zijn officieel geregistreerd en gekwalificeerd door het IRCA. Zij zijn verplicht ieder jaar hun kwalificaties bij te houden en aan te tonen aan het IRCA. Daarnaast is iedere trainer zelf Lead Auditor.

Bureau Veritas toets uw kennis gedurende de hele training. Aan het eind van de training legt u een examen af. Krijgt u op alle onderdelen een positieve beoordeling, dan ontvangt u een officieel IRCA-certificaat waarmee u zich kunt registreren bij het IRCA. Slaagt u niet voor het examen, dan kunt u herexamen doen of de training opnieuw volgen.

Doel

Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat om:

 • de eisen van de ISO 14001:2015 norm te auditen
 • de belangrijkste begrippen uit de ISO 19011 te begrijpen
 • de belangrijkste milieubegrippen te begrijpen
 • een audit te plannen en uit te voeren volgens bepaalde auditcriteria
 • een duidelijk, beknopt en relevant auditrapport te maken
 • de auditbevindingen naar de klant te communiceren

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor auditoren die hun kennis op het gebied van auditen willen vergroten en auditoren die een auditteam moeten aansturen.

Toelatingseis 

Kennis van de volgende milieumanagementsysteem principes en begrippen:

 • Beoogd resultaat van milieumanagementsysteem
 • Verbeteren milieuprestaties
 • Voldoen aan compliance verplichtingen
 • Voldoen aan milieudoelstellingen
 • Kennis van de eisen van de ISO 14001
 • Kennis hebben van algemene managementprincipes zoals, PDCA cyclus, beleid, planning, implementatie, beoordeling en continue verbetering

Mogelijkheden

Voor de Lead Auditor Training heeft u de keuze uit drie opties:

 • Lead Auditor Training regulier
 • Lead Auditor Training Transition
 • Lead Auditor Training Conversion

Tijdens de Lead Auditor Training regulier wordt u in vijf of zes dagen opgeleid tot Lead Auditor. De vijfdaagse training duurt vijf aaneengesloten werkdagen van 08:30 tot 18:00 uur. Bij de zesdaagse training ligt het tempo iets lager. Deze wordt verdeeld over drie blokken van twee dagen van 08:30 tot 17:30 uur.

De Lead Auditor Training Transition kunt u volgen als u een Lead Auditor Training hebt gevolgd voor de eerdere normversie. Als u Lead Auditor bent voor de ISO 14001:2004 norm kunt u in twee dagen omgeschoold worden naar de ISO 14001:2015.

De Lead Auditor Training Conversion kunt u alleen maar volgen als u een vijf- of zesdaagse Lead Auditor Training heeft gevolgd. Bent u bijvoorbeeld Lead Auditor voor de ISO 9001 of ISO 45001, dan kunt u in drie dagen de Lead Auditor Training voor de ISO 14001 volgen. De eerste twee dagen duurt het programma tot 19:30 uur. De laatste dag is de afsluiting rond 17:00 uur.

Praktische informatie

 • Als voorbereiding op de training ontvangt u een huiswerkopdracht. Deze opdracht bestaat uit enkele korte vragen. Als voorbereidingstijd kunt u rekening houden met een half uur.
 • De kosten voor de vijfdaagse reguliere training bedragen € 2.080,-.
 • De kosten voor de zesdaagse reguliere training bedragen € 2.180,-
 • De kosten voor de tweedaagse Transition training bedragen € 990,-
 • De kosten voor de driedaagse Conversion training bedragen € 1.475,- (diner eerste twee dagen inbegrepen)

Prijzen zijn inclusief studiemateriaal en lunches, maar excl. BTW en eventuele overnachtingskosten.

Tijdens de training wordt u continu beoordeeld, het is dus van groot belang dat u alle dagen aanwezig bent. De training wordt afgesloten met een examen.

Indien u wenst te overnachten, kunt u dit aan ons doorgeven en wij regelen dit voor u. De kosten voor de overnachtingen dienen echter bij vertrek zelf te worden voldaan aan het hotel.

Vervolgmogelijkheden

Datum/Plaats

DatumPlaatsTrainingsduurTrainingstijdenmax.
Deeln.
Kosten 
06-07.10.2020, 13-14.10.2020 -
20-21.10.2020
Antwerpen
van der Valk Antwerpen
Route
6 Dag(en)08:30 - 17:30 uur10EUR 2180.00

17.11.2020 -
19.11.2020
Zwolle
Van der Valk Hotel Zwolle
Route
3 Dag(en)08:30 - 19:30 uur10EUR 1475.00

9-10, 17-18.2020 -
23-24.06.2020
Leuven
Novotel Leuven Centrum
Route
6 Dag(en)08:30 - 18:00 uur10EUR 2180.00

Trainingen die zijn volgeboekt, herkent u aan het volgende teken in de rechter kolom