Interpretatie ISO 14001
Milieu- en Arbomanagementsysteem
EMS ISO 14001:2015 Lead Auditor Training
Inrichten en aanpassen Managementsysteem
Geselecteerde Trainingen   
Momenteel heeft u nog geen trainingen geselecteerd
Heeft u nog vragen?

Contactpersoon


Trainingscoördinator
Tel.: 088-450 5551
bvct@nl.bureauveritas.com

Interpretatie ISO 14001

Inhoud

Tijdens deze training leert u de eisen van de ISO 14001:2015 norm - inclusief de eisen van de SCCM (= Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en Arbomanagementsystemen) - te interpreteren. Vervolgens gaan we in op het doel van de eisen en hoe deze te vertalen naar uw eigen bedrijfsvoering. Hierbij besteden we vooral aandacht aan het maken van een milieuanalyse.

De volgende stap is de eisen van de norm om te zetten naar verificatiepunten in uw audits. Hierdoor leveren de audits een nog grotere bijdrage aan het verbetertraject van uw eigen milieumanagementsysteem.

Doel

Na afloop van de training zijn de deelemers in staat om:

  • Procesbenadering van het milieumanagementsyteem te begrijpen
  • De eisen van de ISO 14001:2015 norm te begrijpen en te toetsen
  • De milieubelasting in kaart te brengen en te verminderen
  • De aanvullende eisen van de SCCM toe te passen

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor auditoren die moeten auditen volgens de ISO 14001 en voor KAM functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het milieusysteem.

Voor deze training geldt geen specifieke ervarings- of opleidingseis.

Praktische informatie

De training duurt 1 werkdag van 9.00 – 17.00 uur. De kosten zijn exclusief BTW en inclusief trainingsmateriaal en lunch.
Na afloop van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Vervolgmogelijkheden

Datum/Plaats

DatumPlaatsTrainingsduurTrainingstijdenmax.
Deeln.
Kosten 
22.04.2020Amersfoort
Bureau Veritas Amersfoort
Route
1 Dag(en)08:30 - 17:30 uur10
17.09.2020Amersfoort
Bureau Veritas Amersfoort
Route
1 Dag(en)08:30 - 17:30 uur10
03.11.2020Amersfoort
Bureau Veritas Amersfoort
Route
1 Dag(en)08:30 - 17:30 uur10
10.12.2020Amersfoort
Bureau Veritas Amersfoort
Route
1 Dag(en)08:30 - 17:30 uur10
Trainingen die zijn volgeboekt, herkent u aan het volgende teken in de rechter kolom