Interpretatie ISO 9001
QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor Training
Risk Based Auditen ISO 9001
Kwaliteit-, Arbo en Milieumanagementsysteem
Inrichten en aanpassen Managementsysteem
QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor Training Course
Geselecteerde Trainingen   
Momenteel heeft u nog geen trainingen geselecteerd
Heeft u nog vragen?

Contactpersoon


Trainingscoördinator
Tel.: 088-450 5551
bvct@nl.bureauveritas.com

Kwaliteit-, Arbo en Milieumanagement

In deze twee daagse training leert u het managementsysteem in te richten en te onderhouden voor de nieuwe ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 norm. Op de eerste dag leggen we de basis voor uw (nieuwe) managementsysteem. We gaan in op zaken als High Level Structure, contextanalyse, risico gebaseerd denken en rekening houden met de cultuur van uw bedrijf. Daarna gaan we inhoudelijk in op de normen ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001. We bepalen het doel van de eisen en hoe u dit kunt implementeren in uw managementsysteem. Welke borging kiest u en hoe integreer ik de verschillende normen tot één managementsysteem.

Deze training is bedoeld voor alle KAM-verantwoordelijken.

Praktische informatie
De training duurt 2 werkdagen van 9.00 – 17.00 uur. De kosten zijn exclusief BTW en inclusief trainingsmateriaal en lunch. Na afloop van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Datum/Plaats:


Op dit moment zijn er geen trainingen gepland.