Interpretatie ISO 9001
QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor Training
Risk Based Auditen ISO 9001
Kwaliteit-, Arbo en Milieumanagementsysteem
Inrichten en aanpassen Managementsysteem
QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor Training Course
Geselecteerde Trainingen   
Momenteel heeft u nog geen trainingen geselecteerd
Heeft u nog vragen?

Contactpersoon


Trainingscoördinator
Tel.: 088-450 5551
bvct@nl.bureauveritas.com

Inrichten en aanpassen managementsysteem 

Tijdens deze eendaagse training leren we u hoe u het managementsysteem moet inrichten volgens de 2015 versie van de normen. We behandelen kort de ‘High Level Structure’ en het doel en de achtergrond van de normeisen.

Daarnaast leren we u aan de hand van een stappenplan het managementsysteem in te richten en hoe u dit kunt integreren als uw organisatie volgens meerdere managementsysteemnormen is gecertificeerd.

We leren u de context van uw organisatie te bepalen, waarbij zowel de interne als de externe stakeholders aan bod komen.

We leren u procesmatig naar de organisatie te kijken door het inventariseren van alle processen binnen uw organisatie, van marketing tot facturering. Van deze processen analyseren en evalueren we de kansen en bedreigingen en leren u hoe u de juiste beheers methode kunt kiezen.

Praktische informatie
De training duurt 1 werkdag van 9.00 - 17.00 uur. De kosten zijn exclusief BTW en eventuele overnachtingskosten. De kosten zijn inclusief trainingsmateriaal en lunch. Na afloop van de training ontvangt u een certificaat van deelname


Datum/Plaats:


Op dit moment zijn er geen trainingen gepland.