Interpretatie ISO 9001
QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor Training
Risk Based Auditen ISO 9001
Kwaliteit-, Arbo en Milieumanagementsysteem
Inrichten en aanpassen Managementsysteem
QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor Training Course
Geselecteerde Trainingen   
Momenteel heeft u nog geen trainingen geselecteerd
Heeft u nog vragen?

Contactpersoon


Trainingscoördinator
Tel.: 088-450 5551
bvct@nl.bureauveritas.com

Risk Based Auditen ISO 9001 

Inhoud 

Tijdens deze training leert u een audit te plannen, voor te bereiden, uit te voeren, objectief bewijs te verzamelen en deze te rapporteren. Aan het eind van de auditcyclus kunt  de corrigerende maatregelen beoordelen.

Goede auditoren hebben naast vaardigheden ook normkennis nodig. Tijdens deze training leert u de eisen van de ISO 9001:2015 norm toe te passen op uw kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast leert u de eisen van de norm te vertalen naar verificatiepunten waartegen geaudit kan worden. Zo kunt u een nog grotere bijdrage leveren in het verbetertraject van het eigen kwaliteitsmanagementsysteem.

Het beoordelen van risico’s loopt als een rode draad door deze training. U leert als coachend auditor de auditee te prikkelen, zodat deze zelf het verbetertraject leert in te zetten.

Deze training bestaat voornamelijk uit praktische oefeningen en rollenspelen.

Doel

Deelnemers die de training hebben gevolgd zijn in staat om:  

·      het kwaliteitsmanagementsysteem te toetsen aan de eisen van de
       ISO 9001:2015
·      de normeisen te vertalen in vragen en verificatiepunten (objectief bewijs)
·      audits te plannen, voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren
·      Risk Based Audits uit te voeren
·      Als coach te auditen
•      Corrigerende maatregelen te beoordelen

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die interne audits moet uitvoeren tegen de
ISO 9001 norm

Praktische informatie

De training duurt drie aaneengesloten werkdagen van 9.00 - 17.00 uur. De kosten voor deze training bedragen € 1090,-. Dit is inclusief trainingsmateriaal en lunches. De prijs is exclusief BTW en eventuele overnachtingskosten. Na afloop van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Vervolgmogelijkheden:


Datum/Plaats:


Op dit moment zijn er geen trainingen gepland.