Toepassen HACCP
Interpretatie ISO 22000
Geselecteerde Trainingen   
Momenteel heeft u nog geen trainingen geselecteerd
Heeft u nog vragen?

Contactpersoon


Trainingscoördinator
Tel.: 088-450 5551
bvct@nl.bureauveritas.com

Interpretatie ISO 22000 

Inhoud

Onveilig voedsel kan levensbedreigend zijn. Daarom gelden er strenge eisen aan de bedrijven die met voedsel werken. De ISO 22000 norm helpt bedrijven hierbij. Deze norm is van toepassing op de gehele voedselketen inclusief de toeleveranciers van de voedselverwerkende industrie.

Met het voldoen aan de ISO 22000 norm tonen bedrijven aan dat zij er zorg voor dragen dat voedingsmiddelen veilig zijn op het moment dat ze door de consument worden genuttigd.

Tijdens deze eendaagse training leert u te auditen volgens de ISO 22000 norm. U leert de normelementen te vertalen in vragen en verficatiepunten. De training bestaat voornamelijk uit gesprekken, discussies en praktische opdrachten.

Doel

Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat om:

  • Het managementsysteem te toetsen volgens de ISO 22000 norm
  • Normeisen te vertalen in vragen
  • Normeisen te vertalen in verficatiepunten (objectief bewijs)
  • Opzetten, invoeren, wijzigen en onderhouden van een managementsysteem voor voedselveiligheid

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor iedereen binnen het bedrijf die verantwoordelijk is voor het voedselmanagementsysteem. Voor deze training geldt geen specifieke ervarings- of opleidingseis.

Praktische informatie

Deze training duurt 1 werkdag van 9.00 – 17.00 uur. De kosten voor deze training bedragen € 495,-.Dit is exclusief BTW en inclusief trainingsmateriaal en lunch. Na afloop van de training ontvangt u een certificaat van deelname.


Datum/Plaats:


Op dit moment zijn er geen trainingen gepland.