Risk Based Auditen
Basistraining Interne Auditor
Interne Auditor IATF 16949
QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor Training Course
Masterclass Auditor
Auditproces
Maken van een auditrapport
QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor Training
ISO 45001:2018 Lead Auditor Training
EMS ISO 14001:2015 Lead Auditor Training
Geselecteerde Trainingen   
Momenteel heeft u nog geen trainingen geselecteerd
Heeft u nog vragen?

Contactpersoon


Trainingscoördinator
Tel.: 088-450 5551
bvct@nl.bureauveritas.com

Maken auditrapport 

Inhoud

Tijdens deze training leert u zó aantekeningen maken dat het auditproces niet verstoord wordt. Met behulp van deze aantekeningen leert u een concept rapportage op te stellen en deze terug te koppelen aan de auditee, om zo samen tot een definitieve rapportage te komen. Hierbij leren wij u rekening houden met de verschillende fases waar een auditee door heen moet, alvorens hij tot acceptatie van het auditrapport komt. Eveneens leert u een afwijkingsrapport opstellen, waarbij u rekening houdt met de acceptatie daarvan door de auditee.

Doel

Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat om:

  • De eisen m.b.t het opstellen van een auditrapportage van de ISO 19011 en de SCCM te vertalen naar een auditrapport;
  • Tijdens een audit zodanig aantekeningen te maken dat ze de juiste weergave van het auditgesprek in een auditrapportage kunnen verwerken;
  • Een afwijkingsrapport op te stellen;
  • Een auditrapportage op te stellen.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor auditoren die hun auditrapportages willen verbeteren.

Inhouse

De training wordt alleen inhouse aangeboden.


Datum/Plaats:


Op dit moment zijn er geen trainingen gepland.