Bureau Veritas biedt een gevarieerd en breed pakket van trainingen, opleidingen en informatiesessies aan. Ons programma heeft betrekking op dagelijks terugkerende aspecten in uw organisatie en bedrijfsvoering. Met behulp van onze trainingen kunnen wij u helpen bij het terugdringen van bedrijfsrisico’s, het beheersen van kosten en het versterken van uw concurrentiepositie.

Kijk voor een totaal aanbod van trainingen en opleidingen op ons trainingsoverzicht 2014 of 2015

Bureau Veritas biedt ook opleidingen aan voor (toekomstige) KAM Functionarissen en kwaliteitsmanagers. Tijdens deze opleiding leert u uw eigen rol in de organisatie, een managementsysteem te onderhouden en te verbeteren en het management bewust te maken van de voordelen van een managementsysteem.

Kijk voor alle data van onze opleidingen bij Functiegerichte Opleidingen 2014 of 2015

Nieuws

Laatste mogelijkheid om in 2014 Lead Auditor Training ISO 9001 of ISO 14001 te volgen

Trainingsdata voor 2015 bekend

Opleiding tot KAM-Manager gestart

Kwaliteitsmanagementsysteem
21.10.2014 Amersfoort
Milieumanagementsysteem
21.10.2014 Born
Auditvaardigheden
22.10.2014 Born
Legionellaveiligheid in Leidingwater
22.10.2014 Amersfoort
Communicatie binnen een managementsysteem
23.10.2014 Amersfoort
Niewsbrief Aanmelden